Agile way working, Teambuilding en in kleine stappen veranderen

Gezellig-Teamuit organiseert een Agile training in combinatie met teambuilding op een gezellig manier. Teambuilding is de beste manier om gezamenlijk tot resultaat te komen tenslotte. Gezelligheid is fun, en fun is wat ons betreft de randvoorwaarde tot succes. Daarom is Gezellig-Teamuitje het adres als je serieuze zaken wil combineren met gezelligheid en daadwerkelijke doelen. Veel organisaties gingen jullie voor.

Gezellig Teamuitje is niet de naam die je verwacht bij een training waar resultaat voorop moet staan. Maar als het naar je werk gaan wordt ervaren alsof het een “uitje is”? Dat is de verbinding die we naar streven. Onze lessen worden gegeven in een Kookstudio en dicht bij maar liefst 3 Natura2000 gebieden. Veel van onze opleidingen combineren we met het een of ander. We gebruiken vaak metaforen waarmee u uit de “comfortzone” van uw werk wordt gehaald. Dat kan bijv. zijn om gezamenlijk een taart te bakken (maar uiteraard dan wel met toepassing van een managementmethode). Bijv. een Product Backlog of een Project Kaart. Ook zetten we de natuur vaak in om doelen te bereiken. Bij goed weer stoelen mee en in de natuur vergaderen bijvoorbeeld of een opdracht om een digitaal boeket samen te stellen (we maken foto’s uiteraard en plukken niet de bloemen) zodat samenwerking en verbinding tussen teams het resultaat is.

Onze productmanagment agile training;

1. We formuleren eerst jullie concrete doelen, zodat we gericht aan de slag kunnen. Welke veranderingen staan bijvoorbeeld voor de deur? Hoe kijken jullie daar tegenaan?

2. We verdiepen ons in het thema veranderen. Wat kan er veranderen, welke soort veranderingen zijn er en waarom vindt de ene het moeilijker om met veranderingen om te gaan dan de ander?

3. Wat gaan we dan veranderen? Het creeeren van de backlog.

4. Wat is de omvang van de backlog ?Die ervaringen gaan we ontleden: wat valt jullie op? Welke inzichten over omgaan met veranderingen halen jullie uit elkaars inzichten.